(Huis)Arts

Als eerste is het natuurlijk voor een arts van belang om vast te stellen of het een primaire hoofdpijn of secundaire hoofdpijn betreft. Aangezien het hier een site over Tac’s betreft en wij zelf ook weinig kennis hebben van andere hoofdpijnsoorten, behandelen we hier alleen het herkennen van clusterhoofdpijn, CPH en SUNCT (TAC’s).

Indien vastgesteld is dat het een primaire hoofdpijn betreft, er dus geen onderliggende oorzaak is, is het belangrijk om de juiste vorm te vinden. De primaire hoofdpijnvormen verschillen duidelijk van symptomen, al kan het voorkomen dat mensen meerdere hoofdpijnen door elkaar heeft. Iedere soort heeft een andere behandeling nodig.

Informatie over primaire hoofdpijn vind je hier

NHG samenvatting hoofdpijn

richtlijn_hoofdpijn_versie_2008 

Herzien 2014 (NHG)

Indien vastgesteld is welke hoofdpijn soort het meest aanwezig is, dus het meest belemmerend is voor de patiënt,  is het van belang door te verwijzen naar een neuroloog met die hoofdpijnsoort als specialisme. Op de site van VNHC kun je hoofdpijncentra vinden. Bij ieder centrum staat het specialisme aangegeven.

Kenmerken van de TAC’s 
Verschillen
tussen de TAC’s

Door het herkennen van de symptomen, verwijzen naar de juiste specialist, kan een lange, onnodige lijdensweg in veel gevallen bespaard blijven. Hangen in onwetendheid, zowel voor de arts als patiënt, doet vaak meer slecht dan goed. Door een MRI-scan kunnen eventuele andere oorzaken uitgesloten worden. Dit is vaak ook een vereiste om op de diagnose te komen.

Veelvoorkomende problemen
Communicatie tussen artsen onderling (of eigenlijk het gebrek aan) lopen veel mensen tegenaan. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug. Wanneer er een behandelplan is opgesteld, zou het fijn zijn dat in ieder geval de huisarts hiervan op de hoogte gesteld wordt. En dat het behandelplan ook opgevolgd wordt.

Zuurstof, een veelvoorkomend probleem! We zien TE vaak in de steungroep dat mensen de diagnose hebben gekregen, maar eerst pillen en injecties krijgen, voordat zuurstof wordt voorgeschreven. Het is een zeer effectief middel in het bestrijden van de aanvallen en vele malen gezonder voor het lichaam dan andere medicatie. Meer dan 70% heeft baat bij zuurstof! Vaak in combinatie met sumatriptan injecties. Door gebruik van zuurstof, kan het gebruik van injecties beperkt worden. Tevens hebben mensen minder last van bijwerkingen.
Zuurstof

Ook betreft communicatie met de apotheek gaat er weleens iets mis. We lezen geregeld dat mensen niet hun voorgeschreven medicatie mee krijgen. Neem bijvoorbeeld de injecties . De apotheek gaat uit van de voorschrift voor migraine (max 2 per 24 uur), de arts schrijft meer voor, want heeft tegen de patiënt gezegd dat deze meer mag spuiten dan de 2 per 24uur. Indien dit niet duidelijk is, worden er geregeld injecties geweigerd! Mensen moeten vechten voor hun medicatie, terwijl goede communicatie dit probleem grotendeels op zou kunnen lossen. Stem het op elkaar af. Indien er onzekerheden zijn komt dit op de schouders van de patiënt. Deze zal zich door tegenstrijdige adviezen onzeker en onbegrepen gaan voelen. Wat niet nodig hoeft te zijn.

 

Wat ook belangrijk is te vermelden is dat iedere persoon verschillend is. Niet iedereen zal precies in het plaatje passen. Vandaar dat we op deze site vanuit de patiënt spreken, vanuit onze ervaring en onze eigen kijk, wat uiteraard kan verschillen met wetenschappelijk inzicht en kennis. Toch denken wij dat het van belang is, ook voor artsen, om onze visie te horen (of in dit geval, te lezen), aangezien het toch een grote bijdrage kan leveren aan meer wederzijdse kennis en begrip.