Kenmerken TAC’s

Enkele kenmerken van TAC’s  die voor een aanval kunnen optreden:
– Gevoel van onrust/gejaagdheid
– Bewegingsdrang of juist lusteloosheid
– Prikkelbaar zijn, chagrijnig
– Gevoel van (opkomende) griep

De kenmerken die voor een aanval optreden, noemen we voortekenen.

Enkele kenmerken van TAC’s  die tijdens een aanval kunnen optreden:
– Een scherpe, stekende pijn aan één zijde van het hoofd, meestal rond de slaap.
– Uitstraling van de pijn naar het oog, boven het oor, bovenkaak en nek.
– Verstopte neus, aan de pijnzijde.
– Tranend oog, aan de pijnzijde.
– Verkleining van de pupil, aan de pijnzijde.
– Verhoging van lichaamstemperatuur.
– Verhoogde bewegingsdrang.
– Verhoogde spierspanning.
Deze symptomen zijn voor artsen een indicatie dat er sprake kan zijn van een TAC.

Enkele kenmerken van TAC’s die na een aanval kunnen optreden:
– Algehele malaise
– Spierpijn, spierzwakte
– Vermoeidheid
– Lusteloosheid, gevoel dat alles teveel is, neerslachtig

Al deze kenmerken zijn niet op iedereen van toepassing. Sommige patiënten herkennen enkele kenmerken, sommige herkennen alle kenmerken. Ieder mens is anders, dus zal het ook anders ervaren. Vaak zijn de duur van de aanvallen een indicatie voor het bepalen van de diagnose. Alle TAC’s kunnen zowel chronisch als episodisch voorkomen.