Een TAC en school


Wanneer je als jongere met een TAC te maken krijgt, kan dit invloed hebben op school. De (nachtelijke) aanvallen kunnen veel energie vergen, wat (extreme) vermoeidheid en concentratieproblemen op kan leveren. Dit kan ten koste gaan van de schoolprestatie. Ook kan het nodig zijn om wat aanpassingen te vragen van de school. Wellicht kunnen kleine aanpassingen het al makkelijker maken.

Wanneer je nachtelijke aanvallen hebt, zou je bijvoorbeeld kunnen vragen of het mogelijk is om iets later te beginnen.

Wanneer je overdag ook aanvallen hebt en je hebt aanvalsbestrijding tot je beschikking, kun je vragen of het mogelijk is je even terug te trekken in een aparte ruimte, zodat je je aanvalsbestrijding kunt nemen. Als de aanval voorbij is, kun je weer deelnemen aan de les.

Mocht het fysiek helemaal niet lukken om naar school te gaan, dan is er de mogelijkheid om, in overleg met school, het Klassecontact aan te vragen. Dan kun je vanuit huis de lessen bijwonen.

Klassecontact

Het is per persoon verschillend of er aanpassingen nodig zullen zijn en ook welke aanpassingen. Zorg er in ieder geval voor dat school op de hoogte is van de aandoening en ga in gesprek wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie.

De school is verantwoordelijk voor goed onderwijs. Dit geldt ook wanneer je tijdelijk niet naar school kan en dus thuis moet leren. Dit is geregeld in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen. Het schoolbestuur heeft een zorgplicht voor leerlingen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Indien je er met de school niet uitkomt, kan het raadzaam zijn een consulent van een onderwijs adviesbureau hiervoor in te schakelen.

Consulenten

Voor meer informatie over onderwijs en langdurige ziekte:

Regelhulp

Zorgeloos naar school

Rechten en plichten