Poliklinische ingrepen

Soms besluit de arts om een poliklinische ingreep te doen. De uitwerking van deze behandelingen zijn verschillend. Net als bij alle behandelingen, is het afwachten of het baat heeft en voor hoelang. Poliklinische ingrepen hebben meestal een tijdelijke werking en kunnen indien nodig herhaald worden. Ervaringen zijn verschillend, dus er is niet een eenduidige conclusie te trekken betreft de poliklinische ingrepen. Overleg met je behandelende arts of het mogelijk is een van deze ingrepen te laten doen. Deze zal je meer informatie verstrekken over de betreffende ingreep.

Vaak krijg je eerst een informatief gesprek. Aan de hand van dat gesprek kun je beslissen of je de behandeling wilt laten doen. Weeg altijd goed de eventuele voor- en nadelen tegen elkaar af. Heb je nog vragen? Noteer ze en neem ze tijdens je volgende afspraak mee naar de arts. Maak indien nodig een vervolg afspraak om je vragen te stellen, voordat de behandeling plaats vindt. Soms kan dat ook met een telefonisch consult.