Onderzoeken

Hier vind je onderzoeken betreft TAC’s. Veel onderzoeken zijn gericht op het stoppen van de aanvallen (symptoombestrijding). Gericht onderzoek naar de oorzaak verloopt erg moeizaam. Hierdoor is er nog geen gerichte behandeling gevonden tegen TAC’s. We hopen dat er in de (nabije) toekomst toch een gerichte behandeling of medicijn beschikbaar zal zijn.

Voor meer info betreft lopende onderzoeken, verwijzen wij naar de geplaatste links. Tevens kun je je behandelende arts vragen naar lopende onderzoeken.